Ako si Virgilio V.  Vitug

Features Philippines Oct 14, 2016 at 4:04 pm
Vet Vitug, poet-journalist. (Photo from Interaksyon.com)

Vet Vitug, poet-journalist. (Photo from Interaksyon.com)

Mga kababayan, ako si Virgilio V. Vitug

Nakasulat ng ilang tula sa isang panahon
Ang maglaladlad sa inyo ngayon
Ng aking pinakahuling obra:
The quick brown fox jumped over the lazy 
dog near the stream. The quick brown fox 
jumped over the lazy dog near the stream.
Ngayong natunghayan na ninyo
Ang bunga ng aking pagharap sa makinilya
Hindi na kayo magpaparatang
Na may tali ang aking mga kamay
Sa panahon ng aking pananahimik.

Mga kababayan, di man kayo umimik
Aking naririnig, nagaganap din sa aking isip
Ang inyong pag-uusig.
Walang katuturan ang pagharap mo sa makinilya;
Pinapagod mo lang ang iyong daliri.
Hindi. May gusto akong sabihin.
Bakit hindi mo sabihin?
Ipagpalagay na lang natin
Na sinasanay ko ang aking mga daliri.
Di n’yo ba napunang kabilang ang lahat ng letra
Sa salitang pinagsasanayan?
Mga letrang makapagpapasiya ng kaligtasan o kapahamakan
Ng kayamanan o pagdaraop. Ng kaginhawaan or paghihirap.
Huwag ka nang mangatwiran pa.
Aminin mo nang hindi ka makata.
Pagkat walang anumang masasabi.
Mayroon. Ako’y makata at marami akong masasabi:
The quick brown fox jumped over the lazy dog near the stream.
The quick brown fox jumped over the lazy dog near the stream.
The quick brown fox jumped over the lazy dog near the stream.

Pati sa sarili ko kaya’y
Takot na akong
Magsabi ng katotohanan?
Oo.
Wala nang tali ang iyong kamay
Subalit kailangan pang kalagin
Ang buhol sa iyong isipan.