Edgar Maranan, poet and activist, dies

News Philippines May 11, 2018 at 3:22 pm
POET, ACTIVIST. Edgar Maranan finally stops writing. (Photo courtesy of Lei Maranan-Goldstein)

POET, ACTIVIST. Edgar Maranan finally stops writing. (Photo courtesy of Lei Maranan-Goldstein)

By Frank Cimatu
Bulatlat.com

BAGUIO CITY, Philippines (UPDATED) – Edgar B. Maranan, whom poet Ruel de Vera described as a man who “can’t stop writing,” has finally stopped writing.

Maranan died peacefully Tuesday morning, May 8, in Manila of liver complications, his poet sister Luchie said.

On Facebook late on May 8, Luchie said that Maranan’s wake will be held at the UP Catholic Church, Diliman from late evening on May 8 until May 10.

“Cremation will be on May 11, after which we shall bring his ashes home to Happy Glen Loop, Baguio City.

“Necrological rites and Pulong Parangal shall be held tomorrow, May 9 at the UP Catholic Church at 7/7:30 pm,” she said.

Ed was born in Batangas on November 7, 1946, but grew up in Baguio.

(Read story…)

—————————–

Noong 9 Mayo, , 7:30 pm, naganap ang Pulong Parangal kay Ed Maranan — manunulat, makata, propesor, aktibista. UP Catholic Chapel.
Ang buong tula nasa ibaba

—————————–

KAILANGAN ANG HINAHON KUNG SUSULAT KA NG TULA

Ni Edgar B. Maranan

Kailangan ang hinahon
Kung susulat ka ng tula,
Pagkat tula’y di latigong
Sa palad mo’y ikakama
Upang ito’y ipanghaplit
Sa nagtaksil, nagtumbalik.
Di latigo itong tula
Na panlatay sa masama.
Kailangan ang hinahon
Kung susulat ka ng tula,
Pagkat tula’y hindi lubid
Pambitay kay Senyor Daya:
Ipupulupot, hihigpit
Sa kamay niya’t kanyang liig.
Hindi lubid itong tula
Na pambigti sa masama.
Kailangan ang hinahon
Kung susulat ka ng tula,
Pagkat tula’y hindi gulok
Na pang-ulos at pantaga
Sa tirano’t lintang busog
Habang itong baya’y lugmok.
Hindi gulok itong tula
Na panggilit sa masama.
Kailangan ang hinahon
Kung susulat ka ng tula
Pagkat tula’y hindi baril
Sa sangkisap ay tatama
Sa bayaran at salaring
Ihihilera sa pader.
Hindi baril itong tula
Na pantudla sa masama.
Kailangan ang hinahon
Kung susulat ka ng tula,
Pagkat tula’y hindi kanyong
Sa pugad-buwitre’y gigiba,
Upang durugi’t ibaon
Ang siyam na buhay ng ladron.
Hindi kanyon itong tula
Na panlibing sa masama.
Kailangan ang hinahon
Kung susulat ka ng tula.
Ngunit minsan, may makatang
Ngitngit ay di maapula
Kaya’t hanap niya’y latigo,
Lubid, gulok, baril, kanyon
At pag-aklas, sabay wika:
Sagad na po ang hinahon
Tapos na po ang pagtula.