Demonyong Banyaga at si JR

Ni Soliman I. Urduja Sa Timpalak Walang Utak. Host: Sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Contestant: Wala bang clue? Host: Ang mga unang titik ng kanyang pangalan ay JR. Contestant: (Mabilis pa sa alas kuwatro) Jeric Raval! Host: Hindi! Isa siyang doktor. Contestant: (‘Sing talas ng kidlat) Dr. Jeric Raval! Host: Hindi! Matagal na siyang 

Posted 14 years ago by